Системот за коси врати е специјално дизајниран за секоја соба со кос кров како што се: поткровни простории, простор под скалила или тавански простории. 
Овој систем овозможува уредување на тешко достапни простори, поставување на плакар на скоро невозможни позиции и максимално искористување на просторот.